Naše zásady ochrany osobních údajů

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ

Tato stránka vám poskytuje články, služby hostování/blogování fotografií a videí (dále jen „služby“) v souladu s následujícími zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času aktualizovány bez upozornění. Vaše používání Služby představuje souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a vytváří závaznou právní dohodu, proto si je pozorně přečtěte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které nám poskytnete prostřednictvím Stránek, a když přistupujete, stahujete, nakupujete nebo používáte jakékoli informace, služby, produkty nebo obsah objevující se na Stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. O jakýchkoli podstatných změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na Stránce. V případě jakýchkoli změn byste měli pravidelně konzultovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Jakákoli zmínka o nás, o nás, o nás nebo podobná slova budou odkazovat na tuto stránku a její přidružené společnosti.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁME

Naší zásadou je respektovat soukromí lidí, kteří používají Služby (každý „Uživatel“, společně „Uživatelé“). Proto nesdělíme žádné neoprávněné třetí straně jméno uživatele ani kontaktní údaje. Nebudeme také monitorovat, upravovat ani zveřejňovat obsah informací o uživateli, pokud to nevyžaduje zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

  1. Dodržujte nařízení zákona nebo dodržujte právní proces, který nám byl doručen;
  2. Chránit a bránit naše práva nebo majetek;
  3. jednat v naléhavých případech k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů nebo veřejnosti;
  4. Zabránit nebo zastavit jakoukoli činnost, kterou můžeme považovat za nezákonnou, neetickou, nevhodnou nebo právně žalovatelnou, nebo takovou, která představuje riziko, že bude nezákonná; nebo
  5. Opravte nebo odlaďte problémy s našimi servery/softwarem/službou.

Když se zaregistrujete, abyste se stali členem Stránky a v průběhu používání Stránky, můžete dobrovolně předložit osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci a správě vašeho účtu („Osobní údaje“). Osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Stránky od vás mohou také shromažďovat osobní údaje, pokud se rozhodnete přihlásit se k účasti v loteriích, průzkumech, soutěžích nebo soutěžích. Když se zaregistrujete na Stránce, vytvoříte si svůj vlastní profil a nastavení soukromí. Informace o vašem profilu, stejně jako vaše jméno, e-mail a fotografie, se zobrazují lidem, které jste zadali v nastavení ochrany osobních údajů. Profilové informace, které odešlete na stránku a zveřejníte prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů, budou také dostupné ostatním uživatelům prostřednictvím vyhledávání na našich stránkách a mohou být dostupné pro vyhledávače třetích stran. Je to především proto, aby vaši přátelé mohli najít vás a obsah, který vytváříte a ukládáte na Stránku. Doporučujeme, abyste si chránili svou anonymitu a citlivé informace a nepoužívali své skutečné jméno jako svou obrazovku nebo uživatelské jméno v rozsahu, který umožňuje ostatním identifikovat vás.
Když používáte Stránku, naše servery automaticky zaznamenávají informace, které prohlížeč odešle, kdykoli odkazuje na Stránku nebo online službu („Logová data“). Data protokolu mohou mimo jiné zahrnovat adresu internetového protokolu vašeho počítače, typ prohlížeče, webovou stránku, kterou jste navštívili, než jste přišli na některou ze stránek, a informace, které na stránce hledáte.

JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje se používají k následujícím účelům: (i) k poskytování a zlepšování našich služeb, funkcí a obsahu; (ii) ke správě vašeho používání našich služeb a vašeho účtu; (iii) umožnit uživatelům užívat si stránky a snadno ji procházet; (iv) lépe porozumět vašim potřebám a zájmům; (v) ke splnění vašich požadavků; (vi) k přizpůsobení vašich zkušeností; (vii) poskytovat oznámení o službách; a (viii) abychom vám poskytli další informace a nabídky od nás nebo třetích stran, o kterých se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné nebo zajímavé, včetně newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací o souvisejících službách. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si již nepřejete dostávat taková sdělení, postupujte podle pokynů k odhlášení uvedených v kterékoli komunikaci. Kromě toho můžete kdykoli snadno upravit nastavení ochrany osobních údajů a e-mailu prostřednictvím nastavení účtu.

Zásady ochrany osobních údajů A VZDĚLÁVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

Soukromí dětí
Stránky nesměřujeme na osoby mladší 13 let a požadujeme, aby uživatelé byli starší 13 let. V souladu s tím vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme na Stránkách osobní identifikační nebo jiné informace od osob mladších 13 let. Pokud se rodič nebo opatrovník dozví, že nám jeho dítě poskytlo osobní údaje bez jejich souhlasu, měl by se obrátit na [e-mail chráněný] s názvem Ochrana osobních údajů. Pokud se dozvíme, že nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 13 let, vymažeme tyto informace z našich souborů.
Doporučujeme, aby nezletilí starší 13 let požádali rodiče nebo opatrovníka o svolení, než o sobě pošlou jakékoli informace komukoli přes internet.

Vzdělávání spotřebitelů související se sociálními sítěmi

Vytváření bezpečného prostředí sociálních sítí je pro nás důležité. I když necílíme na uživatele mladší 18 let ani je vědomě nepovolujeme používat Službu, zainteresované osoby mohou navštívit následující odkazy vytvořené Federální obchodní komisí, aby se dozvěděli více o bezpečnostních tipech na sociálních sítích:

  • http://onguardonline·gοv/socialnetworking·html [odkaz]
  • http://onguardonline·gοv/socialnetworking_youth·html [odkaz]

DALŠÍ INFORMACE/LOGOVÁNÍ A SOUBORY COOKIES

Jako mnoho webových stránek používáme ke shromažďování informací „cookies“. Cookie je malý datový soubor, který přenášíme na pevný disk vašeho počítače pro účely uchovávání záznamů. Používáme „trvalé cookies“ k uložení vašeho uživatelského jména a přihlašovacího hesla pro budoucí přihlášení na Stránku. Používáme „cookies ID relace“, abychom povolili určité funkce naší služby, abychom lépe porozuměli tomu, jak komunikujete se Stránkou, a abychom sledovali směrování webového provozu na Stránce a souhrnné využití Stránky. Změnou jeho možností můžete svému prohlížeči dát pokyn, aby přestal přijímat soubory cookie nebo aby vás před přijetím souboru cookie z navštívených webových stránek vyzval. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci používat všechny části Stránek nebo všechny funkce služeb.

Využíváme také služeb reklamních společností třetích stran – jako je Gοοgle Adsense – a reklamních sítí, abychom vám při návštěvě webu zobrazovali reklamy naším jménem. Tyto společnosti mohou používat „neidentifikující informace“ (které nebudou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách tohoto webu a jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Úryvek z webu Gοοgle Adsense:

Google používá soubor cookie DoubleClick na webech majitelů stránek zobrazujících reklamy AdSense pro obsah. V souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy budete mít výhradní a výhradní právo používat všechna data odvozená z vašeho používání souboru cookie DoubleClick k jakémukoli účelu souvisejícímu s vaším podnikáním, za předpokladu, že společnost Gοοgle může tato data používat a zveřejňovat pod podmínky zásad ochrany soukromí inzerce společnosti Google a všech příslušných zákonů, pravidel a nařízení.

Chcete-li získat další informace o této praxi a znát své možnosti, jak tyto informace tyto společnosti nepoužívat, navštivte iniciativu Network Advertising Initiative (networkadvertising·org) a přečtěte si její článek o odhlášení od behaviorální reklamy.

SDÍLENÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Členové/Autoři.
Kromě vašeho uživatelského jména budou veřejně dostupné všechny komentáře nebo příspěvky, které na Stránku zveřejníte. Zveřejňujete a sdílíte své Osobní údaje a obsah na Stránkách na vlastní nebezpečí. I když vynakládáme velké úsilí, abychom vytvořili bezpečný a příjemný zážitek na Stránkách, nemůžeme kontrolovat akce ostatních uživatelů, se kterými se můžete rozhodnout sdílet svůj obsah a/nebo informace o profilu. Kromě toho nemůžeme předvídat schopnost ostatních uživatelů obcházet nastavení ochrany osobních údajů. Berete na vědomí, že i po odstranění vašich osobních údajů a obsahu ze stránek mohou kopie vašich informací zůstat viditelné na webových stránkách uložených v mezipaměti nebo archivovaných webových stránkách nebo na místních počítačích uživatelů, kteří si vaše informace stáhli nebo uložili.
I přes všechna vhodná opatření, která přijímáme k ochraně vašich údajů, doporučujeme, abyste se zdrželi zasílání soukromých údajů nebo osobních údajů prostřednictvím e-mailu, chatu nebo jiných služeb zasílání zpráv.

Souhrnné informace a neidentifikující informace.
Můžeme sdílet agregované informace, které zahrnují neidentifikující informace a Logová data, s třetími stranami za účelem analýzy odvětví, demografického profilování a poskytování cílené reklamy na jiné produkty a služby.
Poskytovatelé služeb.
Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran k usnadnění našich služeb, k poskytování služeb naším jménem, k provádění služeb souvisejících se správou stránek (včetně, bez omezení, údržby, hostingu a služeb správy databází, webové analýzy a administrace) . Tyto třetí strany mají přístup k vašim neidentifikujícím osobním údajům nebo logovacím údajům (cookies) pouze za účelem provádění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat k žádnému jinému účelu.

ZMĚNA NEBO ODSTRANĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Všichni členové/autoři mohou kontrolovat, aktualizovat, opravovat nebo mazat Osobní údaje ve svém registračním profilu přihlášením do svého účtu a změnou „uživatelských preferencí“ spojených s jejich účtem. Pokud úplně smažete všechny tyto informace, váš účet může být deaktivován. Můžeme si ponechat archivovanou kopii vašich záznamů, jak to vyžaduje zákon nebo pro legitimní obchodní účely.

ZABEZPEČENÍ

Zajímá nás zabezpečení vašich informací. Využíváme řadu standardních opatření určených k ochraně vašich informací před neoprávněným přístupem.

MEZINÁRODNÍ PŘEVOD

Vaše „neidentifikující“ osobní údaje mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde zákony na ochranu soukromí nemusí poskytovat takovou ochranu jako ve vaší jurisdikci. Pokud se nacházíte mimo Spojené státy a rozhodnete se nám poskytnout informace, upozorňujeme vás, že osobní údaje předáváme do Spojených států a tam je zpracováváme. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný odesláním takových informací představuje váš souhlas s tímto převodem.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Pokud se rozhodnete navštívit inzerenta „kliknutím“ na bannerovou reklamu nebo jiný typ reklamy nebo kliknete na odkaz jiné třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Skutečnost, že odkazujeme na webovou stránku nebo prezentujeme bannerovou reklamu nebo jiný typ reklamy, není potvrzením, autorizací nebo prohlášením, že jsme spojeni s touto třetí stranou, ani to není schválení jejích zásad nebo postupů v oblasti ochrany soukromí nebo bezpečnosti informací. Nevykonáváme kontrolu nad webovými stránkami třetích stran. Tyto další webové stránky mohou do vašeho počítače umisťovat své vlastní soubory cookie nebo jiné soubory, shromažďovat data nebo od vás vyžadovat osobní údaje. Jiné webové stránky a služby se řídí odlišnými pravidly týkajícími se používání nebo zpřístupňování osobních údajů, které jim poskytnete. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení jiných webových stránek, které navštěvujete.