Řešení komplikací spojených s diabetem

Komplikace diabetu: jak na ně?
Komplikace cukrovky

 • Postižení velkých cév.
 • Poškození malých cév (diabetická mikroangiopatie).
 • Poškození ledvin u diabetika – diabetická nefropatie.
 • Poškození očí u diabetika – diabetická retinopatie.
 • Poškození sítnice – diabetická retinopatie.
 • Zhoršení zraku na začátku léčby.
 • Poškození nervů- diabetická neuropatie.

Život s cukrovkou – Jak to vypadá?

Člověk s cukrovkou může úplně bez problémů vést normální a plnohodnotný život. Musí se jen naučit více přemýšlet o tom, co jí, plánovat svůj jídelníček, nezapomínat na pohyb a zvyknout si na pravidelné dávky inzulinu. Klíčem je plánování denního režimu s ohledem na jídlo a odpočinek.

Doporučení pro život s cukrovkou:
1. Plánování jídelníčku
2. Pravidelný pohyb
3. Dodržování dávek inzulinu
4. Pravidelný odpočinek

Jak urychlit snížení hladiny cukru v krvi?

Samotné snížení hladiny cukru v krvi může vyžadovat kombinaci změn životního stylu, diety a léků, v závislosti na konkrétní situaci. Důležitý je pravidelný pohyb, dieta zahrnující snížený příjem jednoduchých sacharidů, pravidelné měření cukru v krvi a případně užívání léků dle doporučení lékaře.

Seznam změn životního stylu:

 • Pravidelný pohyb
 • Snížený příjem jednoduchých sacharidů

Seznam doporučení pro dietu:

 1. Omezit příjem cukru
 2. Zvýšit konzumaci vlákniny
 3. Upřednostňovat potraviny s nízkým glykemickým indexem

Seznam důležitých kroků:

 • Pravidelné měření hladiny cukru v krvi
 • Následování lékařských doporučení ohledně užívání léků

Proč dochází ke ztrátě hmotnosti u pacientů s cukrovkou?

Cukr v moči je indikátorem možného zdravotního problému, který může být spojen s nadměrným močením, známým jako polyurie. Tento jev je způsoben fyzikálním principem osmózy, kdy cukr v moči stahuje vodu za sebou, což vede k nadměrnému močení a ztrátě vody z organismu. Tato situace se může projevit i na váhovém úbytku.

Pro lepší porozumění můžeme situaci zobrazit v následující tabulce:

Projev Možná příčina
Polyurie Nadměrné množství cukru v moči způsobené osmotickým tlakem
Váhový úbytek Nadměrná ztráta vody z organismu v důsledku nadměrného močení

Užitečná informace! Osoby s diabetem mají zvýšené riziko srdečních onemocnění.