Nedostatek ADH a vznikající nemoc

Která nemoc vznikne při nedostatku ADH?
Diabetes insipidus (DI) je onemocnění způsobené buď sníženou tvorbou nebo sníženou účinností antidiuretického hormonu (neboli vasopresinu). Při diabetu insipidu nejsou ledviny schopné zadržovat vodu. Toto vede ke zvýšené tvorbě a vylučování moči a následně i zvýšenému pocitu žízně a příjmu tekutin.

 • Snížená tvorba antidiuretického hormonu
 • Snížená účinnost antidiuretického hormonu
 1. Nezadržování vody ledvinami
 2. Zvýšená tvorba moči
 3. Zvýšené vylučování moči
 4. Zvýšený pocit žízně
 5. Zvýšený příjem tekutin

Význam diabetu insipidus

Diabetes insipidus centralis je onemocnění způsobené nedostatkem hormonu vazopresinu (ADH). Tento nedostatek vede k polyurii, což znamená nadměrné močení, a následně k polydipsii, tedy nadměrné žízně. Nemoc může být způsobena postižením hypotalamických jader produkujících ADH, poruchou neurohypofýzy nebo problémem s transportem ADH do krevního oběhu.

Diabetes insipidus centralis je charakterizován nedostatkem vazopresinu, což vede k nadměrnému močení a žízni. Tato porucha může být způsobena různými faktory, včetně postižení hypotalamických jader produkujících ADH nebo poruchou transportu tohoto hormonu do krevního oběhu. Důsledkem nedostatku ADH je narušená regulace tělního množství tekutin, což může mít vážné dopady na organismus.

Místo, kde se produkuje Antidiuretický hormon

ADH vylučují peptidergní neurony situované v hypothalamu. Tento hormon nevylučují do přilehlé tkáně, ale vysílají k tomu určené axony směrem do neurohypofýzy, odkud probíhá vylučování do krevních kapilár.

 • ADH vylučují peptidergní neurony situované v hypothalamu.
 • Tento hormon nevylučují do přilehlé tkáně, ale vysílají k tomu určené axony směrem do neurohypofýzy.
 • Z neurohypofýzy probíhá vylučování ADH do krevních kapilár.

Důležité zohlednit! Příznaky nedostatku ADH by měly být brány vážně a vyžadují lékařskou pozornost.

Příčiny nadbytku antidiuretického hormonu

Zvýšené hladiny ADH mohou být spojeny se syndromem neadekvátního vylučování antidiuretického hormonu (SIADH) a mohou být pozorovány u různých nádorových chorob, včetně leukémie, lymfomu, nádorů plic, pankreatu, močového měchýře a mozku. Masivní zvýšení koncentrace ADH lze pozorovat u systémových nádorů produkujících ADH.

See also:  Jak se zbavit octomilek - účinné metody odpuzování hmyzu
Nádorové choroby spojené se zvýšenými hladinami ADH
Leukémie
Lymfom
Nádor plic
Pankreas
Močový měchýř
Mozek

U pacientů s podezřením na tyto choroby je důležité monitorovat hladiny ADH a provést další vyšetření k potvrzení diagnózy. Identifikace zvýšených hladin ADH může být klíčová pro správnou diagnózu a léčbu pacienta.

Kdy se vyskytuje hypoglykémie?

Ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie obvykle nastává, pokud hladina cukru v krvi klesne pod hodnotu 2,8 mmol/l. Takto nízká hladina způsobí narušení funkcí mozku a následně ztrátu vědomí.

Hladina cukru v krvi Důsledky
Pod 2,8 mmol/l Ztráta vědomí

Hypoglykémie je třeba řešit okamžitě, a to především přijetím rychle účinkujících sacharidů, jako je glukóza nebo ovocný džus. V případě ztráty vědomí je nezbytné okamžité vyhledání lékařské pomoci. Prevence spočívá v pravidelném a vyváženém příjmu potravy, zejména pro osoby trpící diabetem.

Význam nízké hladiny cukru v krvi – co to znamená?

Hypoglykémie
Hypoglykémie je stav, při kterém hladina glukózy (krevního cukru) klesne pod 3,3 mmol/l. Tento stav může vzniknout v důsledku různých faktorů, jako je neobvykle intenzivní fyzická zátěž, stres, konzumace alkoholu, opomenutí dávky jídla či užívání některých léků. Nedostatečně rozpoznaná a neléčená hypoglykémie může mít vážné následky, včetně trvalého poškození mozku.

Možné příčiny hypoglykémie:

Příčiny Popis
Intenzivní fyzická zátěž Vysoce náročná fyzická aktivita může vyčerpat zásoby glukózy v těle.
Stres Stresové situace mohou ovlivnit hladinu cukru v krvi.
Alkohol Konzumace alkoholu může ovlivnit hladinu glukózy v krvi.
Opomenutí jídla Nedostatek stravy může vést k poklesu hladiny cukru v krvi.
Léky Některé léky mohou ovlivnit hladinu glukózy v krvi.

Co přesně znamená termín „Žíznivka“?

 • Diabetes insipidus je vzácné onemocnění způsobené nedostatkem antidiuretického hormonu.
 • V češtině je označováno jako úplavice močová nebo žíznivka.
 • Jeho hlavním projevem je trvalý pocit žízně spojený s častým močením.
 • Příznaky dehydratace se mohou objevit již po hodině bez příjmu vody.
See also:  Nedělejte tyto věci v prvních týdnech těhotenství

Funkce Antidiuretického hormonu

Antidiuretický hormon (ADH) má několik důležitých fyziologických funkcí:

– Základní fyziologickou funkcí ADH je resorpce vody v ledvinách.
– Tím umožňuje zvýšení příjmu tekutin a nárůst krevního tlaku.
– ADH zvyšuje propustnost buněk konce distálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu.
– Tím dochází k retenci vody v těle.

Důležité je, že ADH umožňuje zvýšení příjmu tekutin a nárůst krevního tlaku tím, že zvyšuje propustnost buněk konce distálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu a tím její retenci v těle.

Proč je důležitý oxytocin?

Oxytocin

Oxytocin je hormon, který se uvolňuje během orgasmu. U žen vyvolává kontrakce dělohy, zatímco u mužů působí kontrakce hladké svaloviny vývodných semenných cest. Tento hormon podněcuje vznik příjemných pocitů a navozuje pečovatelské a ochranitelské chování u mužů i u žen, často nazývané jako „hormon lásky“.

Účinky oxytocinu
Uvolňování během orgasmu Vyvolává kontrakce dělohy u žen a hladké svaloviny vývodných semenných cest u mužů
Psychologické účinky Podněcuje vznik příjemných pocitů a navozuje pečovatelské a ochranitelské chování

Pozor! Nedostatek ADH může být způsoben poruchou hypofýzy nebo ledvin.

Siadh – co to vlastně je?

Schwartzův-Bartterův syndrom (SIADH) je onemocnění charakterizované nadměrnou sekrecí antidiuretického hormonu (ADH), která není regulována osmolalitou plazmy. Tento syndrom způsobuje nadměrnou retenci vody v těle, což vede k diluci sodíku v krvi a následně k symptomatické hyponatrémii.

Možné příčiny SIADH: Klinické příznaky SIADH:
Malé buňkové karcinomy (zejména plicní karcinom) Zmatenost
Centrální nervový systém (CNS) poruchy Únava
Užívání léků, např. antidepresiv Nevolnost
Poranění mozku Křeče

Správná diagnóza SIADH je zásadní pro správnou léčbu, která může zahrnovat omezení příjmu tekutin, farmakoterapii nebo terapii zaměřenou na základní příčinu onemocnění.

Co přesně je Vazopresin?

Vazopresin (antidiuretický hormon, ADH) je hormon syntetizovaný v hypotalamu a poté transportovaný do neurohypofýzy, který má zásadní fyziologický význam v osmoregulaci, hospodaření organismu s vodou a řízení tonu cév spojeném s oběhovou stabilitou.

 • Regulace množství vody v těle
 • Udržování koncentrace moči
 • Řízení krevního tlaku
 • Účast na procesu vstřebávání vody z moči zpět do těla
See also:  Jaká je ideální hladina dlouhodobého cukru v krvi?

Funkce hypothalamu – Co vytváří?

Hypothalamus je klíčovou částí diencefalonu, která obsahuje řídící centrum autonomního nervového systému organismu. Tvoří důležité hormony, včetně liberinů a statinů, které regulují uvolňování hormonů adenohypofýzy. Kromě toho produkuje antidiuretický hormon z nucleus supraopticus hypothalami a oxytocin z nucleus paraventricularis hypothalami.

Hormony Funkce
Liberiny a statiny Regulace uvolňování hormonů adenohypofýzy
Antidiuretický hormon Regulace vody v těle
Oxytocin Podpora porodů a kojení, sociální vazby

Tyto hormony hrají klíčovou roli v regulaci důležitých fyziologických procesů v těle a jsou nezbytné pro udržení rovnováhy vnitřního prostředí organismu.

Užitečná informace! Diabetes insipidus může mít vážné důsledky, pokud není správně léčen.