Kde najít pomoc při léčbě gamblerství

kde léčit gamblerství
Poskytujeme ambulantní služby osobám ohroženým hazardním hraním nebo sázením a jejich blízkým. Příjem nových klientů je možný bez doporučení po předchozím telefonickém objednání na telefonu +420 774 701 070 (dle otevírací doby zařízení).

 • Poskytujeme ambulantní služby osobám ohroženým hazardním hraním nebo sázením a jejich blízkým.
 • Příjem nových klientů je možný bez doporučení.
 • Telefonické objednání na telefonu +420 774 701 070 je nutné.
 • Otevírací doba zařízení je důležitá pro telefonické objednání.

Jak se zbavit závislosti na hazardních hrách?

Gamblerství může být často provázeno stresem, a proto je důležité začlenit do terapie relaxační techniky. V rámci ambulantní terapie je kladen důraz na psychoterapii, která zahrnuje identifikaci spouštěčů hraní, vytvoření splátkového kalendáře dluhů a implementaci opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům. Tyto kroky mohou hráčům s problémovým hraním pomoci zvládat stres a lépe řešit své finanční obtíže spojené s hazardními hrami. Je důležité, aby terapie poskytovala komplexní podporu a nástroje pro zvládání rizikového chování spojeného s gamblerstvím.

Jak zacházet s osobou trpící závislostí na hazardních hrách?

Určitě! Zde jsou užitečné informace pro osoby blízké gamblerům:

 1. Udržovaní dobrých vztahů s partnerem a dětmi.
 2. Komunikace. Mluvte spolu, zajímejte se o své blízké, co dělají, jak tráví svůj čas.
 3. Když vzniknou problémy, snažte se na jejich řešení vzájemně spolupracovat aby ten, koho se to nejvíce týká v tom nezůstával sám a cítil oporu svých nejbližších.

Začátek hazardního hraní – jak to všechno začíná?

Hráči začínají pociťovat ostudu a vinu a často se snaží skrýt své hráčství před okolím. Postupně se začleňují do specifického prostředí, kde mohou žít životním stylem charakteristickým pro gamblery – způsobem života založeným na okamžitém uspokojování hráčových potřeb. Tento styl života může být pro hráče velmi náročný a často vede k problémům s osobním životem a financemi. Je důležité hledat pomoc a podporu, pokud se sám nebo někdo blízký potýká s problémy spojenými s hráčstvím.

Projevy gamblerství – jak je poznat?

Gambling je charakterizován opakujícími se epizodami hraní, kterým závislý nedokáže odolat, i když pro něj není finančně ani jinak výhodné. Tato nekontrolovaná potřeba hraní výrazně narušuje osobní, rodinné, finanční a pracovní záležitosti postižené osoby. Doprovodnými projevy mohou být například ztráta zaměstnání, zadlužení či rozpad vztahů. Je důležité si uvědomit, že gambling může mít vážné dopady na psychické zdraví a celkovou kvalitu života jedince i jeho blízkých. Pokud se s někým v okolí potýkáte s problémem s gamblingem, je důležité hledat odbornou pomoc a podporu.

See also:  Jak rozpoznat glykemický záchvat?

Jaké jsou ztráty hráče v kasinu?

Průměrný český gambler, který se léčí kvůli své závislosti, může měsíčně prohrát až 39 tisíc korun na automatech a dlužit jeden až tři miliony korun. Podle údajů ministerstva financí je v Česku kolem 1400 léčených gamblerů, avšak tato čísla představují pouze špičku ledovce, pokud jde o rozsah problému s hazardními hrami v zemi.

Důležité si pamatovat! Gamblerství může vést k finančním potížím a zadlužení.

Jak poznat, kdy je někdo závislý?

Závislost je dlouhodobý vztah k někomu nebo k něčemu, který vychází z pocitu silné touhy nebo potřeby toto uspokojit. Tento stav ovlivňuje jednání závislého člověka a omezuje jeho svobodu. Závislost může mít různé formy, jako například závislost na látkách, závislost na hazardních hrách nebo závislost na internetu. Je důležité rozpoznat příznaky závislosti a poskytnout závislé osobě potřebnou podporu a pomoc při hledání cesty k uzdravení. Profesionální terapie a podpora blízkých osob mohou být klíčové pro překonání závislosti a obnovení ztracené svobody a kontroly.

Závislost může mít vážné dopady na fyzické i duševní zdraví jedince, a může se projevovat různými způsoby. Je důležité si uvědomit, že závislost není projev slabosti, ale komplexního stavu, který vyžaduje porozumění a podporu. Prevence závislostí a včasná intervence jsou klíčové pro minimalizaci negativních dopadů závislostí na jednotlivce i společnost jako celek.

Co znamená termín patologické hráčství?

Patologické hráčství je charakterizováno jako časté, opakované epizody hráčství, které dominují v životě jedince a vedou k poškození sociálních, pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k zadlužení (Smolík, 1996). Diagnostiku lze provádět podle MKN-10 (F63).

Pro lepší přehlednost uvádíme následující tabulku s hlavními charakteristikami patologického hráčství:

Charakteristika Popis
Frekvence Časté a opakované epizody hráčství
Dominance Hráčství dominuje v životě jedince
Škodlivé následky Vedou k poškození sociálních, pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k zadlužení
Diagnostika Podle MKN-10 (F63)

Příčiny vzniku závislosti
Závislost a prostředí

Závislost a prostředí

Závislost je pevně spjata s vlivem prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje. Nezřídka bývá projevem hlubších psychických a psychologických problémů, například nedostatečného sebevědomí, útěkem před problémy, bezradností s vlastním životem, tlakem party apod.

Možné příčiny závislosti
Nedostatečné sebevědomí
Útěk před problémy
Bezradnost s vlastním životem
Tlakem party


Proč byste neměli hrát na automatech?

Nedostatek financí, pozdní příchody, tajnosti kolem trávení volného času, nervozita, úzkosti, nespolehlivost, nedodržování slibů, plánů, dohod.

V životě se můžeme setkat s různými výzvami, které nám mohou způsobovat stres a úzkost. Nedostatek financí a pozdní příchody mohou být zdrojem nepříjemných emocí a napětí. Důležité je hledat způsoby, jak tyto situace řešit a zlepšit svou pohodu. Komunikace a otevřenost mohou být klíčové pro vyřešení problémů spojených s tajností kolem trávení volného času a nespolehlivostí.

See also:  Jak snížit hladinu cukru v krvi - 10 účinných strategií
Problémy Možná řešení
Nedostatek financí Hledání alternativních zdrojů příjmů, plánování rozpočtu, hledání finančních poradců.
Pozdní příchody Zlepšení plánování času, komunikace o důležitosti přesného dodržování časů.
Tajnosti kolem trávení volného času Otevřená komunikace o potřebách a očekáváních, nalezení společných aktivit.
Nervozita, úzkosti Hledání relaxačních technik, cvičení, terapeutická podpora.
Nespolehlivost, nedodržování slibů, plánů, dohod Stanovení jasných očekávání, komunikace o důsledcích nedodržení dohod, hledání společných kompromisů.

Jak ukončit sázení?

Gamblerství je závislostí, která může být velmi zákeřná a obtížně rozpoznatelná, jak pro samotného hráče, tak i jeho okolí. Je důležité si uvědomit, že pokud se tato závislost projeví, je nezbytné vyhledat pomoc profesionálního odborníka. Samoléčba v tomto případě není účinná a nejlepší je věnovat pozornost prevenci a osvětě, aby se jedinec co nejméně vystavoval riziku vzniku závislosti na hazardních hrách. Včasná intervence a podpora mohou hráčům pomoci vyhnout se vážným následkům spojeným s tímto druhem závislosti.

Jak ukončit sázení?

Pokud jste vsadili a chcete zrušit svou sázku, bohužel to není možné. Sázku po vsazení nelze zrušit, ale v případě nesouhlasu s vyhodnocením sázky máte možnost podat reklamaci. Stačí nám napsat e-mail, kontaktovat nás prostřednictvím chatu nebo zavolat a zdůvodnit svůj požadavek. Vaši reklamaci vyřešíme v zákonem stanovené lhůtě a pokusíme se najít uspokojivé řešení. Pokud máte další dotazy nebo vám článek nepomohl, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme potřebné informace.

Funkce hazardních her – jak to funguje?

Gambling, neboli hazardní hráčství, představuje jednání, které spočívá v investici s nadějí na zisk, avšak s nejistým výsledkem. Mezi typy hazardních her patří automaty, ruleta, karetní hry jako poker, loterie a sázkové tikety. Tato aktivita může být zábavná, ale také nese riziko závislosti a finančních ztrát, a proto je důležité ji provozovat zodpovědně a uvědoměle. Je důležité si uvědomit možné následky a hledat pomoc, pokud se projeví známky problematického hráčství.

Užitečná informace! Některé země mají specializovaná centra pro léčbu závislosti na hazardních hrách.

Jak překonat závislost na sázení?

Gamblerství je velmi zákeřnou závislostí, která může postihnout kohokoli, a proto je důležité být informovaný o možných rizicích a způsobech prevence.

 • Prvním krokem k prevenci gamblerství je osvěta a informovanost o této problematice.
 • Důležité je věnovat pozornost vlastnímu chování a sledovat případné známky závislosti na hazardních hrách.
 • Podpora a porozumění ze strany rodiny a přátel může být klíčová pro prevenci vzniku závislosti.
See also:  Jak správně stravovat se jako cukrovkář?

Pokud se již závislost projeví, je nezbytné vyhledat profesionální pomoc a podporu.

 1. Profesionální odborník může poskytnout terapii a podporu při překonávání závislosti.
 2. Podpora ze strany blízkých lidí je důležitá pro úspěšné zvládnutí problému s gamblerstvím.
 3. Samoléčba není efektivní a je důležité vyhledat odbornou pomoc co nejdříve.

Nejlepší způsob, jak předejít problémům s gamblerstvím, je věnovat pozornost prevenci a osvětě, aby se člověk závislým hráčem nikdy nestal.

Jak zvládnout závislost?

Kontaktujte odborníka

Pokud se potýkáte se závislostí na lásce a necítíte se schopni s tímto problémem sami vypořádat, je důležité vyhledat pomoc psychologa. Specialista vám může poskytnout podporu při překonávání závislosti na muži a pomoci vám lépe porozumět vašim emocím a citům k partnerovi. Díky odbornému poradenství můžete objevit nové perspektivy a naučit se vnímat svět jinýma očima. Je důležité si uvědomit, že silné vnitřní „já“ máte i vy a psycholog vám může pomoci ho posílit.

Výhody konzultace s psychologem Co můžete získat
Podpora při překonávání závislosti Lépe porozumět vlastním emocím
Poradenství ohledně vztahových problémů Naučit se vnímat svět jinýma očima
Posílení vnitřního „já“ Uvědomění si vlastní hodnoty a sebevědomí

Jak se zaregistrovat do seznamu vyloučených jedinců?

Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob je možné zaslat elektronicky do datové schránky Ministerstva financí (xzeaauv), e-mailem na adresu [email protected], případně v tištěné podobě poštou či osobně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana.

Způsob doručení žádosti Adresa
Elektronicky do datové schránky Ministerstva financí (xzeaauv)
E-mailem [email protected]
Tištěná podoba Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

To je zajímavé! Léčba gamblerství může zahrnovat i finanční poradenství a pomoc s řešením dluhů, které mohou vzniknout v důsledku nadměrného hazardního hraní.

Jak se vypořádat se závislostí?

Samotná závislost může být obtížná a vymanit se z ní může být náročné. Existuje několik způsobů, jak se můžete postupně vymanit ze závislosti:

 • Snažte se vyvarovat situacím, které vás lákají k návykovému jednání.
 • Naplňte svůj volný čas různorodými činnostmi, které vás aktivně zabaví.
 • Buďte pravidelně v kontaktu s lidmi, kteří jsou ochotni vám pomoct a podpořit vás.
 • Nebojte se požádat své blízké o pomoc a podporu, když to budete potřebovat.
 • V případě návykové látky nebo chování je důležité abstinovat a vyvarovat se jakémukoliv kontaktu s ní.

Pozor! Tento druh závislosti může negativně ovlivnit vztahy s rodinou a přáteli.