Jak poznat hypoglykemii a co to pro nás znamená?

Hypoglykemie: Jaké má projevy a co může znamenat?

 • Organismus člověka se příliš velkému úbytku cukru brání vylučováním hormonů, které mají opačné účinky než inzulin.
 • První příznaky nízké hladiny cukru v krvi:
  • Bušení srdce
  • Zblednutí
  • Pocení
  • Slabost
  • Třes rukou
  • Neklid a pocity úzkosti
  • Zmatenost až bezvědomí

Jaké jsou příznaky hypoglykémie?

Ztráta vědomí v důsledku hypoglykémie obvykle nastává, pokud hladina cukru v krvi klesne pod hodnotu 2,8 mmol/l. Takto nízká hladina způsobí narušení funkcí mozku a následně ztrátu vědomí. Mezi další příznaky, které předcházejí hypoglykemickému šoku, patří studený pot, křeče a poruchy chování. Je důležité monitorovat hladinu cukru v krvi a včas reagovat na příznaky hypoglykémie, aby bylo možné zabránit ztrátě vědomí a dalším komplikacím spojeným s tímto stavem.

Jak poskytnout pomoc při nízké hladině cukru v krvi?

Jestliže je hypoglykemie tak závažná, že pacient nemůže polykat nebo spolupracovat, musí být podána intravenózně (žilně) glukóza nebo intramuskulárně (do svalu) glukagon. Podání 60 ml 40% glukózy (24 g) intravenózně většinou stačí k úpravě klinické hypoglykemie, u dětí a dospívajících postačí i menší množství.

Je důležité, aby byla hypoglykemie rychle a efektivně léčena, aby nedošlo k vážným komplikacím. U dětí a dospívajících je potřeba být obzvláště opatrný při dávkování glukózy či glukagonu, a proto by měla být léčba prováděna pod dohledem lékaře. Správná léčba hypoglykemie může být život zachraňující a měla by být provedena co nejdříve po diagnostikování příznaků.

Důležité zohlednit! Ignorování příznaků hypoglykemie může vést k závažným komplikacím, včetně ztráty vědomí.

Za jakých okolností se hypoglykémie projevuje?

Hypoglykemií nazýváme stav, kdy hladina cukru v krvi klesá pod dolní hranici normy, tj. pod 3,5 nebo 3,3 mmol/l, za závažnou hypoglykémii považujeme hladinu pod 2,5 mmol/l.

 • Normální hladina cukru v krvi je 3,5 – 5,5 mmol/l.
 • Závažná hypoglykémie je definována jako hladina cukru v krvi pod 2,5 mmol/l.
 • Příznaky hypoglykémie mohou zahrnovat pocit hladu, třes, pocení, zmatenost a slabost.
 • Hypoglykémie může být způsobena nedostatečným příjmem potravy, nadměrným cvičením nebo předávkováním inzulínem.
 • Léčba hypoglykémie zahrnuje konzumaci rychle účinkujících cukrů, jako je glukóza nebo džus.
See also:  Jak překonat těhotenskou cukrovku - Tipy a rady pro zdraví maminky a dítěte

Která je horší – nízká nebo vysoká hladina cukru v krvi?

Hypoglykemie nastává při glykemii nižší než 4 mmol/l, přičemž hodnoty pod 3,3 mmol/l jsou považovány za jasnou hypoglykemii. Naopak hyperglykemie je definována jako hladina cukru vyšší než 6 mmol/l, což je velmi přísné kriterium odvozené od hladiny cukru u zdravých jedinců. Příznaky hyperglykemie se obvykle objevují při glykemii mezi 10 až 15 mmol/l. Je důležité si uvědomit, že jak hypoglykemie, tak hyperglykemie mohou mít vážné důsledky pro zdraví a vyžadují odpovídající léčbu a monitorování. Je proto důležité pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi a konzultovat s lékařem jakékoli neobvyklé symptomy nebo hodnoty glykemie.

Jak poznám, že trpím nedostatkem cukru?

Nízká hladina glukózy (hypoglykémie) může mít různé projevy, které mohou zahrnovat:

 • Zpomalené reakce
 • Změněné vědomí (příznaky „opilosti“)
 • Ztráta vědomí

Jak rozpoznat příznaky diabetického záchvatu?

Hyperglykémii může člověk poznat podle následujících příznaků:

 1. poruchy vidění;
 2. slabost;
 3. malátnost;
 4. pocity nevolnosti a zvracení;
 5. žízeň;
 6. časté močení;
 7. a jiné trávicí obtíže.

Příčina hypoglykémie – co ji způsobuje?

Hypoglykémie je často komplikací u pacientů s diabetem, kteří jsou léčeni inzulinem. Tato stav může nastat v důsledku nadměrného dávkování inzulinu, zvýšené fyzické aktivity nebo nedostatečného příjmu energie. Když dojde k nedostatku glukózy v krvi, tělo reaguje vyplavováním stresových hormonů, především adrenalinu, do krevního oběhu.

Tento proces může mít významný vliv na zdraví pacienta s diabetem a vyžaduje pečlivé sledování a řízení. Je důležité, aby pacienti s diabetem byli informováni o možných příznacích hypoglykémie a o tom, jak s ní zacházet. Správná reakce na tyto situace může pomoci minimalizovat riziko komplikací spojených s hypoglykémií.

Jak poznat, že trpím cukrovkou?

Vysoká hladina glukózy v krvi může způsobit různé příznaky, mezi které patří žízeň, nevolnost, časté močení a dehydratace, podrážděnost, rozostřené vidění, malátnost, dušnost a dokonce i dech zapáchající po acetonu. Tyto symptomy mohou naznačovat výskyt diabetu nebo jiných metabolických poruch, a je důležité vyhledat lékařskou pomoc pro správnou diagnózu a léčbu. Při podezření na vysokou hladinu glukózy v krvi je důležité podstoupit lékařské vyšetření a dodržovat doporučení odborníků pro udržení zdravé hladiny cukru v krvi.