Cukrovka – Různé podoby a typy onemocnění

Cukrovka a její 3 typy aneb diabetes má mnoho různých podob
Cystická fibróza je onemocnění vyvolané tvorbou příliš hustého hlenu, který poškozuje mimo jiné i slinivku břišní.

Hemochromatóza znamená nadměrné střádání železa v játrech a jiných orgánech, včetně slinivky.

Chronická pankreatitida je dlouhodobý devastující zánět slinivky břišní.

 • Cystická fibróza – onemocnění vyvolané tvorbou příliš hustého hlenu, který poškozuje mimo jiné i slinivku břišní.
 • Hemochromatóza – nadměrné střádání železa v játrech a jiných orgánech, včetně slinivky.
 • Chronická pankreatitida – dlouhodobý devastující zánět slinivky břišní.

To je zajímavé! Gestacionální diabetes se vyskytuje u těhotných žen a může mít vliv na zdraví jak matky, tak dítěte.

Kolik existuje typů cukrovky?

V současné době se cukrovka (její oficiální název je úplavice cukrová) dělí jen na dva základní druhy poruch metabolizmu sacharidů:

Druh cukrovky Popis
Diabetes I. typu vzniká důsledkem absolutního nedostatku inzulinu
Diabetes II. typu vzniká důsledkem relativního nedostatku inzulinu

Oba tyto druhy cukrovky mají vliv na metabolismus sacharidů a vyžadují specifický přístup k léčbě a péči o pacienty.

Užitečná informace! Diabetes může způsobit vážné komplikace, jako jsou problémy s očima, ledvinami, nervy a srdcem.

Rozdíl mezi cukrovkou typu 1 a typu 2 – co je jiného?

Při cukrovce 1. typu dochází k zastavení tvorby inzulinu, což vede k potřebě pravidelného podávání inzulinu z vnějšku. Na druhou stranu, diabetes 2. typu je charakterizován inzulinovou rezistencí, kdy je inzulin sice produkován v těle, avšak tkáně nejsou schopny ho efektivně využít. V průběhu času může dojít i k postupnému zastavení tvorby inzulinu v těle.

Typ cukrovky Charakteristika
Typ 1 Zastavení tvorby inzulinu
Typ 2 Inzulinová rezistence, možné postupné zastavení tvorby inzulinu

Je důležité porozumět těmto rozdílům, protože léčba a management obou typů cukrovky se mohou lišit. U diabetes 1. typu je nezbytné nahrazovat inzulin z vnějšku, zatímco u diabetes 2. typu se často uplatňuje změna životního stylu, stravovací návyky a léky ke zlepšení citlivosti tkání na inzulin.

See also:  Jak připravit lahodné Matjesy?

Počet lidí trpících diabetem typu 1 je kolik?

Riziko výskytu diabetu 1. typu:

– Typem 1 diabetu trpí pouze malé procento populace, přibližně jen několik procent.
– Celkové riziko výskytu tohoto typu diabetu v populaci je kolem 0,5 %.

Průběh onemocnění:

1. Během průběhu onemocnění dochází obvykle k postupnému zániku sekrece inzulinu.
2. U pacientů s tímto typem diabetu jsou prokazatelné autoprotilátky.

Doufám, že toto odpovídá vašim požadavkům!

Příčiny cukrovky 1. typu

Diabetes 1. typu postihuje méně lidí než diabetes 2. typu, avšak jeho výskyt stále stoupá. Toto onemocnění vzniká v důsledku útoku imunitního systému na beta buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulín. Tělo pak nedokáže dostatečně využít inzulín, což vede k problémům s regulací hladiny cukru v krvi.

Diabetes 1. typu Informace
Příčina Útok imunitního systému na beta buňky slinivky břišní
Důsledek Nedostatek inzulínu v těle

Následně dochází k nedostatečnému vstřebávání cukru do buněk a jeho hromadění v krvi. Je důležité, aby pacienti s diabetesem 1. typu pravidelně kontrolovali hladinu cukru v krvi a dodržovali lékařem předepsanou léčbu.

Důležité si pamatovat! Diabetes typu 1 se obvykle projevuje v dětství nebo mládí a vyžaduje denní inzulínovou léčbu.

Rozpoznání diabetu typu 2 – jak na to?

Příznaky cukrovky 2. typu mohou zahrnovat velkou žízeň, časté močení, úbytek hmotnosti a kožní záněty. Je důležité si uvědomit, že tyto klasické symptomy mohou být dnes již neobvyklé. Proto je doporučeno provádět preventivní vyšetření, které zahrnuje odběr krve. Tím lze zachytit cukrovku již v raném stadiu, což umožňuje okamžitou léčbu a minimalizuje možné komplikace spojené s onemocněním.

Je důležité si uvědomit, že cukrovka 2. typu může být asymptomatická, a proto je důležité pravidelně monitorovat hladinu cukru v krvi, zejména u jedinců s vyšším rizikem vzniku onemocnění. Prevence a včasná diagnostika jsou klíčové pro správnou péči o zdraví a prevenci komplikací spojených s cukrovkou 2. typu.

See also:  Omega 3 - Tajemství jejich nepostradatelných účinků na zdraví

Jaké faktory způsobují vznik cukrovky?

Cukrovka je z velké části otázkou dědičnosti. Příčinou je „chyba‘ imunitního systému, který spouští ničivou reakci proti inzulínotvorným betabuňkám ve slinivce břišní. Dosud však není jasné, proč se autodestrukční proces rozběhne. Britští lékaři nyní zjistili, že v pozadí může být běžný enterovirus.

 • Dědičnost hraje velkou roli v rozvoji cukrovky.
 • Imunitní systém spouští ničivou reakci proti inzulínotvorným betabuňkám ve slinivce břišní.
 • Autodestrukční proces, který vede k cukrovce, není zcela objasněn.
 • Britští lékaři zjistili možnou souvislost s běžným enterovirem.

Věnujte pozornost! Gestacionální diabetes se vyskytuje během těhotenství a může mít negativní dopad na zdraví matky i dítěte.

Jak dosáhnout uzdravení z cukrovky?

Medicína cukrovku dosud vyléčit neumí, jen ji dokáže držet na uzdě, aby nepůsobila organismu škody. Platí to o obou hlavních typech této nemoci: o tzv. stařecké, správněji diabetu 2. typu, kde často stačí jen úprava životního stylu, i o tom „nebezpečnějším‘ 1. typu. Diabetu 1. typu se obvykle projevuje již v dětství nebo v mladém věku a vyžaduje pravidelnou aplikaci inzulinu. U diabetu 2. typu může být klíčová změna stravovacích návyků a pravidelná fyzická aktivita, což může pomoci udržet hladinu cukru v krvi pod kontrolou. Prevence a pravidelné monitorování jsou klíčové pro správnou péči o oba typy cukrovky. Je důležité konzultovat s lékařem a dodržovat jeho doporučení ohledně léčby a životního stylu. Ještě důležitější je včasná diagnostika a prevence komplikací spojených s cukrovkou, jako jsou problémy s očima, ledvinami a nervovou soustavou. S pravidelnou péčí a podporou mohou lidé s cukrovkou vést plnohodnotný a aktivní život.

Pozor! Diabetes typu 2 je spojen s obezitou, nezdravým životním stylem a genetickou predispozicí.

Jaká je maximální hladina cukru v krvi?

Hodnoty glykemie jsou důležité pro monitorování zdraví a prevenci cukrovky. Hladina glykemie nalačno by měla být do 5,5 mmol/l, zatímco hladina glykemie po jídle by neměla přesáhnout 7,5 mmol/l. Pokud jsou hodnoty vyšší, může to znamenat zvýšené riziko cukrovky. V takovém případě je důležité konzultovat s lékařem a zvážit možné změny životního stylu, jako je zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita, které mohou pomoci udržet glykemii v normě. Sledování těchto hodnot může být klíčové pro prevenci a správnou péči o zdraví.

See also:  Přírodní léky na průjem - 14+ osvědčených babských rad

Jak dosáhnout uzdravení z diabetu 2. typu?

Cukrovku 2. typu obvykle léčíme dieta a antidiabetiky v tabletové formě. V některých případech lékař volí injekčně podávaná inkretinová analoga nebo léčbu inzulinem. Důležitou součástí léčby je také pravidelný pohyb a kontrola hladiny cukru v krvi. Je důležité dodržovat lékařské pokyny a pravidelně navštěvovat odborníka, aby bylo možné léčbu případně upravit podle aktuálního stavu pacienta.

Projevy cukrovky 2. typu – co ukazuje tato nemoc?

Samostatnou část věnujeme také příznakům a projevům těhotenské cukrovky.

Typickým příznakem diabetu je nadměrná žízeň, často tak velká, že budí člověka i v noci. Mezi hlavní příznaky diabetu patří:

 • žízeň, respektive zvýšený příjem tekutin
 • časté močení
 • únava a slabost
 • neúměrná chuť k jídlu
 • ztráta hmotnosti
 • zhoršené hojení ran

To vás může zajímat! Cukrovka existuje ve 3 typech, z nichž každý má odlišné příčiny a léčbu.