Co je potřeba vědět před darováním krve?

Co musím splnovat při darování krve?

 • Netrpím vážným kožním onemocněním.
 • Neměl jsem malárii ani jinou tropickou nemoc.
 • Neprodělal jsem žloutenku typu B nebo C, syfilis, nebo některé tropické nemoci.
 • Netrpím vředovou nemocí žaludku.
 • Ani onemocněním žlučníku či slinivky.

Věděli jste to? Při darování krve je důležité dodržovat hygienická pravidla.

Honorář za darování krve

Krev od dárců z transfuzních oddělení je neocenitelným zdrojem pro pacienty v našich nemocnicích. Darování krve je dobrovolné a dárci nepřijímají žádnou finanční odměnu za svou obětavost. Každý darovaný mililitr krve může zachránit život a přispět k uzdravení nemocných. Díky štědrosti dárců mohou lékaři poskytovat nezbytnou transfuzní terapii pacientům v nouzi, a tím zlepšovat jejich zdravotní stav a šance na uzdravení. Dárci krve jsou skutečnými hrdiny, kteří svým činem pomáhají zachraňovat životy a poskytovat naději lidem v obtížných situacích. Jejich obětavost a solidarita jsou nenahraditelnými pilíři zdravotnického systému.

Kontrola při darování krve – co je zahrnuto?

Další podrobné vyšetření se provede po odběru krve:

 • Vyšetření HIV
 • Žloutenka typu B a C
 • Syfilis
 • Krevní skupina plus protilátky v krvi

Tato vyšetření mají význam nejen pro příjemce, ale také pro dárce krve. V případě odchylky u některého z vyšetření dárce informujeme, popřípadě zajistíme další sledování, nebo léčbu.

Důležité si pamatovat! Před darováním krve je důležité vyplnit dotazník a podstoupit lékařské vyšetření.

Odhalení výše odměny za darování krve na daních

– Při darování krve si můžete v daňovém přiznání odečíst 3 000 Kč ze základu daně.
– Zaměstnanci mají nárok na pracovní volno v den odběru krve s plnou náhradou mzdy.
– Zdravotní pojišťovny často pamatují na dárce krve různými odměnami.

 • Při darování krve si můžete v daňovém přiznání odečíst 3 000 Kč ze základu daně.
 • Zaměstnanci mají nárok na pracovní volno v den odběru krve s plnou náhradou mzdy.
 • Zdravotní pojišťovny často pamatují na dárce krve různými odměnami.

Důležité zohlednit! Pokud jste nedávno prodělali infekční nemoc, může to ovlivnit vaši schopnost darovat krev.

Před darováním krve je důležité vědět, co byste neměli dělat

Samozřejmě, zde jsou užitečné informace, které přesně odpovídají otázce v nadpisu:

14 hodin před odběrem:

 • Vynechejte jídla s obsahem tuku.
 • Zdržte se pití alkoholu.
 • Pijte dostatečné množství nealkoholických tekutin, až 3 litry za den.
 • Dbejte na dostatečný odpočinek – nevystavujte se zvýšené fyzické námaze (sport, sauna).

Pod jakými okolnostmi není možné darovat krev?

Muži, kteří mají sex s muži (MSM) jsou jednou z rizikových skupin pro HIV/AIDS. Další ohroženou skupinou jsou osoby, které užívají drogy nitrožilně, a to jak v současnosti, tak v minulosti, a jejich stálí sexuální partneři. Dalším rizikovým chováním je prostituce, a to jak u mužů, tak u žen. Osoby, které se věnují nebo se v minulosti věnovaly prostituci, a jejich stálí sexuální partneři, jsou také v ohrožení nákazy HIV/AIDS. Důležité je, aby tyto skupiny měly přístup k prevenci a testování na HIV/AIDS, a aby byly informovány o možnostech ochrany a léčby.

See also:  Jak zhubnout efektivně i při nedostatku času

Osoby v úzkém kontaktu s HIV/AIDS, jako jsou členové společné domácnosti nebo stálí sexuální partneři nakažených jedinců, jsou také v riziku nákazy. Je důležité, aby tato riziková chování byla adresována prostřednictvím vhodných preventivních opatření a osvěty. Poskytování informací o bezpečném sexu, distribuce sterilních jehel a podpora k léčbě a testování jsou klíčové pro snižování rizika nákazy HIV/AIDS v těchto ohrožených skupinách.

Pozor! Pokud jste nedávno cestovali do určitých oblastí, může to ovlivnit vaši schopnost darovat krev kvůli riziku infekce.

Jaké věci lze koupit za peníze?

V dnešní době lze darovat různé biologické látky, jako je plazma, krev, spermie, vajíčka nebo třeba vlasy. I když se jedná o „darování“, můžete si takto vydělat desítky tisíc korun ročně. K dárcovství za peníze se uchyluje čím dál více lidí.

Druh darované látky Možný zisk
Plazma 500 – 1000 Kč za darování
Krev 0 – 500 Kč za darování
Spermie až 10 000 Kč za darování
Vajíčka až 30 000 Kč za darování
Vlasy podle délky a kvality

Důležité je si uvědomit, že každý druh dárcovství má svá specifická pravidla a omezení, a ne všechny formy dárcovství jsou legální ve všech zemích. Před rozhodnutím se stát dárcem je tedy důležité získat veškeré potřebné informace a konzultovat možnosti s odborníky.

Zajímavé! Před darováním krve je důležité vypít dostatek tekutin a dobře se vyspat.

Počet dárců krve, který chybí VZP v ČR

V České republice je podle dat Českého červeného kříže 221 tisíc dárců krve. Avšak jejich počet stále mírně klesá, což vede k nedostatku krve v nemocnicích. Dle odhadu ČČK chybí v současné době kolem 80 tisíc dárců, což má významný dopad na zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích. Je tedy důležité, aby se počet dárců zvýšil, aby bylo možné zajistit dostatečné množství krve pro léčebné účely.

To vás může zajímat! Při darování krve musíte být ve věku 18-65 let.

Důvody pro nedarování plazmy

KDO BY PLAZMU NEMĚL DAROVAT?

See also:  Jak správně stravovat se jako cukrovkář?
Zdravotní stav Podmínka pro dárcovství
Nádorové onemocnění Nesplňuje podmínky
Diabetes Nesplňuje podmínky
Závažné chronické onemocnění (srdce, zažívací trakt, krev, ledviny) Nesplňuje podmínky
Po transplantaci Nesplňuje podmínky
Epilepsie Nesplňuje podmínky
Roztroušená skleróza Nesplňuje podmínky

Dárce plazmy musí splnit některá kritéria ohledně zdravotního stavu. Pokud trpíte nádorovým onemocněním, diabetem, závažným chronickým onemocněním (např. srdce, zažívacího traktu, krve, ledvin), jste po transplantaci, trpíte epilepsií nebo roztroušenou sklerózou, nemůžete darovat plazmu. Je důležité dbát na tyto podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdraví dárce a příjemce plazmy.

Proč není vhodné darovat krev během menstruace?

Během menstruace můžete stále darovat krevní plazmu, pokud se cítíte dobře. Menstruace není překážkou v dárcovství, takže pokud jste v dobré kondici, můžete přijít darovat. Je důležité dodržovat veškeré pokyny a doporučení odborníků na dárcovství krve, abyste zajistili bezpečnost a zdraví jak vás, tak i příjemce vaší dary.

Pokud jste v období menstruace a máte zájem stát se dárcem krevní plazmy, není třeba se obávat. Pokud se cítíte dobře a splňujete veškeré požadavky, můžete se bez problémů přihlásit k darování. Vaše ochota a schopnost pomoci jsou vždy velmi ceněny, a to i během menstruace.

To je zajímavé! Při darování krve je důležité mít dostatečný hemoglobinový obsah v krvi.

Čekání na výsledky krevních testů – jak dlouho to trvá?

Obvyklá doba doručení výsledků je do 2 pracovních dní, ale u některých vyšetření může být i delší. Pokud máte zájem o konkrétní informace ohledně doby doručení výsledků konkrétního vyšetření, kontaktujte nás prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace týkající se vašeho vyšetření a očekávané doby doručení výsledků. Vaše zdraví je pro nás prioritou a snažíme se zajistit, aby veškeré informace byly poskytnuty co nejdříve a s maximální péčí o vaše pohodlí.

Jak postupovat po odběru krve?

Po odběru doma byste měli minimálně 12 hodin dodržovat klidovější režim. To znamená, že byste neměli vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou fyzickou námahu nebo psychickou zátěž, jako je sport, práce ve výškách, řízení dopravních prostředků nebo zvedání těžkých předmětů. Je důležité dodržovat tuto doporučenou dobu klidu, abyste umožnili tělu dostatek času k regeneraci a zotavení po odběru.

Během klidového režimu se doporučuje vyhýbat se stresovým situacím a nadměrnému fyzickému vytížení. Místo toho je vhodné věnovat se relaxačním aktivitám, jako je čtení, poslech hudby nebo meditace. Dbejte na dostatečný odpočinek a hydrataci, abyste podpořili proces hojení a obnovy těla po odběru.

Užitečná informace! Po darování krve je důležité dodržovat pokyny ohledně odpočinku a hydratace, abyste minimalizovali riziko nevolnosti nebo slabosti.

Jak prokázat, že jste darovali krev?

Chce-li poplatník, který daruje krev, snížit základ daně darováním krve, může tuto skutečnost uvést v daňovém přiznání. K tomu je třeba přiložit potvrzení od zdravotnického zařízení o darování krve a počtu darování. Potvrzení vystaví zdravotnické zařízení na požádání darovatele krve. Darování krve je tak možné využít jako možnost snížení základu daně a zároveň přispět k záchraně životů.

Věnujte pozornost! Pokud jste nedávno podstoupili tetování nebo piercing, může to ovlivnit vaši schopnost darovat krev.

Místo, kde se uvádí darování krve v daňovém přiznání

Pokud dárce podává daňové přiznání sám, měl by zapíše úhrnnou hodnotu daru do příslušného řádku DP (loni 46). Písemný doklad potvrzující poskytnutí daru na formátu A4 je nezbytnou přílohou daňového přiznání, která slouží k ověření daru a jeho hodnoty. Tato praxe je důležitá pro správné zdanění daru a zajištění dodržení daňových povinností. Je tedy důležité zajistit, aby veškeré informace o daru byly správně a úplně uvedeny v daňovém přiznání a jeho přílohách.

Zajímavý fakt! Po darování krve byste měli zůstat v klidu alespoň 10-15 minut.

Termín návratu daní v roce 2023

Vracení přeplatku na dani z příjmů po 3. dubnu 2023 bude provedeno i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. Finanční správa musí nejpozději do 3. května 2023 dát příkaz do banky na vrácení peněz. Je důležité mít na paměti, že tato povinnost platí pro všechny poplatníky, ať už podali daňové přiznání včas nebo předčasně. Je tedy důležité sledovat termíny a být připraven na případné vrácení peněz zpět.

See also:  Zvětšená prostata - Jak poznat její projevy?

Výběr jídla a nápojů před odběrem krve

Večeře by měla být přiměřená, spíše lehká. Příliš tučná, vydatná nebo sladká zase s výsledky vyšetření nevhodně zamává. Pozor na večerní pití alkoholu, může zkreslit výsledky, zvláště pokud jde o měření hladiny cukru v krvi. Před odběrem je ideálním pitím voda, klidně bublinková, nikoli sladké limonády a podobně. Je také důležité vyvarovat se konzumace těžkých jídel a alkoholu alespoň 8 hodin před plánovaným odběrem krve, aby výsledky byly co nejpřesnější. Dbejte na to, abyste byli v době odběru dobře hydratovaní, ale vyhněte se konzumaci sladkých nápojů, které by mohly ovlivnit výsledky testů.