9 faktorů zvyšujících riziko obezity – Přehled stupňů a druhů onemocnění

9 rizikových faktorů obezity: Jaké jsou její stupně a druhy?

Jaké je množství obezity?

Za zdravou váhu je považována hodnota mezi 18,5 a 25. Jako obezita prvního stupně se označuje hodnota mezi 30 a 35, obezita druhého stupně 35 až 40. Pokud přesáhne 40, jde o tzv. morbidní obezitu neboli obezitu 3.

 • Zdravá váha: 18,5 až 25
 • Obezita prvního stupně: 30 až 35
 • Obezita druhého stupně: 35 až 40
 • Morbidní obezita (obezita 3): přes 40

Jak poznat, že má člověk přebytečné kilogramy?

Nadváha je stav, kdy index tělesné hmotnosti (BMI) člověka přesahuje hodnotu 25 kg/m2 podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO). Obezita je pak diagnostikována u jedince, jehož hodnota BMI přesahuje 30 kg/m2. Tato klasifikace je důležitá pro posouzení zdravotního stavu a rizika spojeného s nadváhou a obezitou.

Věděli jste to? Existují tři stupně obezity: stupeň I (BMI 30-34.9), stupeň II (BMI 35-39.9) a stupeň III (BMI 40 a vyšší).

Jak dosáhnout snížení váhy?

Léčba obézních (i obézních s komplikacemi, např. obézních diabetiků) může být celkově kombinací až pěti léčebných postupů: dietoterapie, psychoterapie, fyzické aktivity, chirurgické léčby a farmakoterapie (léky). Dietoterapie je postup zásadní, a proto nezbytný u každého pacienta. Kromě toho je důležité, aby léčba byla individuálně přizpůsobena každému pacientovi, aby dosáhla co nejlepších výsledků. V případě obézních diabetiků je nutné brát v úvahu také léčbu diabetu a její možné interakce s ostatními léčebnými postupy. Je tedy důležité, aby léčba byla komplexní a zohledňovala všechny potřeby pacienta.

Věnujte pozornost! Obezita může vést k psychickým problémům, jako je deprese a úzkost.

Přepiš následující nadpis – Která choroba je spojena s nadváhou?

Cukrovka II. Diabetes II. typu patří mezi nejčastější nemoc způsobenou obezitou. Vlivem nadměrného množství tuku v těle dochází k rezistenci buněk na inzulín. Tělo nedokáže správně zpracovat krevní cukr, dochází k jeho hromadění a následně k hyperglykémii.

 • Rezistence buněk na inzulín
 • Nadměrné množství tuku v těle
 • Hromadění krevního cukru
 • Hyperglykémie
See also:  Čajová magie - Který čaj snižuje hladinu cukru v krvi?

Jaká je hranice pro obezitu v kilogramech?

Index tělesné hmotnosti (BMI) je užitečným nástrojem pro hodnocení hmotnosti člověka. Podle WHO je BMI 18,5 až 24,9 kg/m2 považováno za normální váhu, BMI nižší než 18,5 kg/m2 znamená podváhu, BMI 25 kg/m2 a vyšší je označováno jako nadváha a BMI 30 kg/m2 a vyšší je klasifikováno jako obezita.

Pro lepší přehlednost zde máte tabulku s klasifikací BMI:

Kategorie BMI
Normální váha 18,5 až 24,9 kg/m2
Podváha Nižší než 18,5 kg/m2
Nadváha 25 kg/m2 a vyšší
Obezita 30 kg/m2 a vyšší

Vznik obezity – jak to probíhá?

Obezita je patologický stav organizmu vyvolaný nadměrnou tvorbou tuku nebo jeho nedostatečným odbouráním z tkání, kde se fyziologicky ukládá. Vyskytuje se častěji u žen. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí (např. onemocnění srdce a cév).

Obezita může být důsledkem genetických predispozic, nevhodné stravy či nedostatku pohybu. Je důležité včasné diagnostikování a vhodná léčba, která zahrnuje změnu životního stylu, stravovací návyky a pravidelnou fyzickou aktivitu. Prevence obezity je klíčová pro udržení zdraví a prevenci souvisejících onemocnění.

Vhodný čas pro návštěvu obezitologa

Jestliže se již potýkáte s obezitou ( BMI nad 30 kg/m2 ), je důležité se svěřit do rukou odborníka – obezitologa.

 • Navštivte odborníka – obezitologa, který vám pomůže s plánem léčby a redukcí váhy.
 • Zvažte změnu stravovacích návyků a zvýšení fyzické aktivity.
 • Může být vhodné zapojit se do programu podpory pro lidi s obezitou.
 • Pravidelně sledujte svůj pokrok a měřte BMI.

Pozor! Obezita může ovlivnit kvalitu spánku a zvýšit riziko spánkových poruch.

Jak rozpoznat, že trpím obezitou?

Určení obezity a nadváhy u dospělých:

– Obezita je definována jako stav, kdy je Body Mass Index (BMI) vyšší než 30 jednotek.
– Nadváha je přítomna, pokud je BMI mezi 25 a 29,9 jednotek.

See also:  Chronická rýma - Co všechno potřebujete vědět

Seznamy a výčty:

 • Obezita je definována jako stav, kdy je BMI vyšší než 30 jednotek.
 • Nadváha je přítomna, pokud je BMI mezi 25 a 29,9 jednotek.